Warning: fopen(/var/www/html/kwadrat/istat/logs/pages.dat): failed to open stream: No such file or directory in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 11

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 12

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 13

Warning: file(/var/www/html/kwadrat/istat/logs/pages.dat): failed to open stream: No such file or directory in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 16

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 18

Warning: fopen(/var/www/html/kwadrat/istat/logs/pages.dat): failed to open stream: No such file or directory in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 30

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 31

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 32

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 33

Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 33

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 33

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 34

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/server449533/ftp/studiokwadrat.com.pl/istat/pages.php on line 35

Typy plików. Pliki przyniesione do naświetlenia powinny być w formacie PostScript (.PS) lub w formacie PDF - zarówno rozseparowanym jak i nierozseparowanym. Fonty, zdjęcia i inne elementy powinny być zawarte w pliku (a nie dołożone jako osobne zbiory).

Nośniki. Pliki do naświetlenia mogą być przynoszone na: dyskietkach, ZIPach, JAZach, dyskach wymiennych, dyskach magnetooptycznych, CD-ROMach, SyQuestach.

Nazwy plików. Pliki do naświetlenia muszą mieć nazwę identyczną jak w zamówieniu. A pliki spakowane muszą być wymienione w zamówieniu, tak jak przed spakowaniem.
Dobrze jest, jeśli pliki .PRN i .PS mają nazwę identyczną z plikiem oryginalnym, z którego powstały (oczywiście nie licząc rozszerzenia).

Rozmiar plików. W zasadzie bez ograniczeń, ale większe prace dobrze jest dzielić na kilka plików ze względów bezpieczeństwa.

Zbiory otwarte. Na życzenie klienta możemy naświetlić pliki ze zbiorów otwartych (plików programów: CorelDraw, QuarkXpress, PageMaker, Illustrator itp.). Szczegóły w ofercie studia graficznego.

Impozycja. Niedpłatnie dokonujemy impozycji stron (układamy je odpowiednio na składki półformatowe i pełnoformatowe).

Podglądanie stron. Klient, który przynosi plik PostScriptowy może (jeśli nie jest pewny, czy poprawnie wypuścił plik), obejrzeć w postaci uproszczonej efekt interpretacji tego zbioru przed jego naświetleniem.

Przesłanianie ustawień. Jeśli plik przyniesiony przez klienta ma nieprawidłowe ustawienia możemy je przesłonić. W ten sposób możemy wymusić inną liniaturę, zapiąć lustro i/lub negatyw. A także rozseparować, dołożyć pasery lub przeskalować.