crop-marki znaki w postaci cienkich kresek znajdujące się poza formatem strony, pokazujące w których miejscach przycięta ma być publikacja po wydrukowaniu

gęstość optyczna parametr wskazujący stopień zaczernienia filmu przez naświetlarkę, im większa gęstość tym czarniejsze (mniej przepuszczalne) są naświetlone powierzchnie.

gęstość rastra zobacz liniatura

impozycja proces układania na kliszy kolejnych stron publikacji w ten sposób, żeby zadrukowany z takiej kliszy arkusz papieru można było złożyć kilkakrotnie (również jednokrotnie) otrzymując (po rozcięciu) strony ułożone we właściwej kolejności

kąt rastra kąt, pod jakim układane są punkty rastra; kąty są dobierane w ten sposoób, żeby punkty odpowiadające różnym kolorom jak najrzadziej na siebie zachodziły oraz żeby nie tworzyły cyklicznych wzorów (efektu Moire'a)

kształt rastra kształt, jaki przybiera punkt rastra w trakcie nadawania mu danego stopnia szarości, może to być koło, elipsa, romb itp.; w przypadku rastra dynamicznego kształt może się zmieniać w zależności od stopnia szarości (np. zamiast coraz większych kółek, które przy dużych zaciemnieniach zaczęłyby się zlewać pozostawiając białe obszary w kształcie kara, pojawiają się kółka w negatywie, które się sukcesywnie zmniejszają)

landscape sposób pozycjonowania strony, przy którym wymiar poziomy jest większy od pionowego

liniatura ilość punktów rastra przypadająca na jednostkę długości (zwykle cal); przy tej samej rozdzielczości: im większa liniatura tym mniej widoczna siatka rastra po wydrukowaniu i tym mniejsza ilość dostępnych odcieni - i na odwrót

lustro symetryczne odbicie przygotowanej pracy (potrzebne np. do technologii offsetowej), taka praca staje się "lewoczytelna", tzn. że trzymając naświetloną klisze powierzchnią zaczernioną do siebie, zobaczymy obraz pracy odbity symetrycznie (lustrzany obraz)

matchprint technologia wykonywania odbitek próbnych, polegająca na...

minimalka wielkość pliku po zeskanowaniu, która używana jest do wyceny skanowania: jeśli otrzymany plik jest mniejszy niż minimalka, tej właśnie wielkości używa się do wyceny

Moire'a efekt ("mora") powstawanie cyklicznego wzoru w postaci pierścieni lub krzywych pojawiający się w przypadku rysowania rzędów punktów, które układają się w linie pod niewielkim kątem

offset technologia druku pośredniego, w przypadku naświetleń oznacza, że klisza ma być naświetlona pracą odbitą symetrycznie (w lustrze) i nie zamienianą na negatyw

ozasol technologia wykonywania odbitek próbnych, polegająca na suchej obróbce materiału światłoczułego: kolejne, jednobarwne emulcje światłoczułe rozkładają się pod wpływem promieniowania UV i tracą swoje właściwości przyczepne

pasek kalibracyjny pasek złożony z barw podstawowych, prostych połączeń i skali szarości umożliwiający szybkie dobranie parametrów druku

pasery znaki w postaci celowników, ułatwiające precycyjne pozycjonowanie klisz zawierających kolejne barwy składowe względem siebie

pasowanie naświetleń dokładność odwzorowania kształtu i wymiaru na kolejnych kliszach składowych

PostScript język programowania używany do przenoszenia informacji o obrazie pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi przystosowany do opisywania grafiki wektorowej, map bitowych oraz kształtu czcionek

portrait sposób pozycjonowania strony, przy którym wymiar pionowy jest większy od poziomego

punkt rastra komórka (obszar kliszy, w przybliżeniu KWADRAT), w której - w procesie naświetlania - tworzony jest (zaczerniany) mniejszy lub większy kształt geometryczny, którego powierzchnia w stosunku do powierzchni komórki odpowiada stopniowi nasycenia barwy w danym miejscu

raster stochastyczny technologia uzyskiwania stopni zaczernienia poprzez losowe umieszczanie większej lub mniejszej ilości miniaturowych kropeczek zamiast klasycznego punktu rastra

RIP program lub urządzenie zamieniające obraz zapisany w pliku PostScriptowym na jednobitową mapę bitową o rozdzielczości naświetlania (wynikowy plik to lista zaczernionych i niezaczernionych mikrokropeczek, które naświetlarka ma wykonać na kliszy)

rozdzielczość naświetlania ilość zaczernionych i niezaczernionych mikrokropeczek przypadających na jednostkę długości, z tych mikrokropeczek tworzy się punkt rastra lub wzór ratsra stochastycznego

rozdzielczość skanowania ilość punktów barwnych przypadająca na jednostkę długości (zwykle cal) zawartych w wynikowym pliku

sitodruk (sito) technologia druku bezpośredniego, w przypadku naświetleń oznacza, że klisza ma być naświetlona pracą nie odbitą symetrycznie i nie zamienianą na negatyw

separacja rozkładanie barw na składowe (zwykle cztery), które po ponownym złożeniu (w trakcie drukowania) oddadzą kolory oryginalne; również: klisza zawierająca produkt tekiego procesu

skanowanie RGB skanowanie z zachowaniem oryginalnego systemu barwnego (addytywnego: Red - czerwony, Green - zielony, Blue - niebieski dają w sumie biały), pliki w formacie RGB nadają się do zastosowań wprost (Internet, video) lub moga być zamieniane na format CMYK we własnym zakresie

skanowanie CMYK transformowanie oryginalnego pliku RGB na format CMYK (subtraktywny: Cyan, Magenta, Yellow dają w sumie czarny - teoretycznie) z użyciem specjalistycznych skalibrowanych modeli barwnych, pliki w formacie CMYK nadają się do bezpośrednich zastosowań w poligrafii

skaner bębnowy skaner wykorzystujący do odczytywania składu kolorystycznego promień lasera odbijany lub przechodzący przez materiał skanowany, który przytwierdzony jest do szybko wirującego bębna stabilizowanego żyroskopowo

składka produkt impozycji

sznyty zobacz crop-marki